PRATEĆI SADRŽAJI

1. Obilazak Kastva i novog bazenskog kompleksa na Kantridi

Riječ je o sadržaju koji gostima treba približiti Kastav i našu Županiju. Očekuje se sudjelovanje mladih i mentora iz 6 županija.

Program će se realizirati u petak u 13,00 sati s povratkom na izložbu u 16,30 sati. Prijevoz je osiguran za sve sudionike.

2. Prezentacija CNC strojeva namijenjenih učeničkim radionicama

Danas je mladima računalo prvi alat – na žalost često za igru, ali svakako pomaže u učenju i radu. Računalom se može upravljati strojevima za obradu materijala. Prilagođen računalni program osiguraba brzo i lagano savladavanje osnovnih vještina.

Program je predviđen u petak 19. rujna u 18,00 sati. Na raspolaganju će biti dva stroja i mentori. Prezentaciju će voditi konstruktor mehanike CNC stroja Žic Željko. Svi zainteresirani će moći praktično raditi na strojevima

 

Izrada stranice sufinancira se sredstvima Primorsko goranske županije.