PRATEĆI SADRŽAJI

četvrtak, 20. 09. 2012.
do 13,00 sati - dolazak učesnika na samu izložbu u Kastav, akreditacija i postava radova
13.30 sati - sastanak s mentorima, sudionicima izložbe
14.00 sati - početak rada izložbe za posjetitelje
15.00 – 19.00 sati - modelarska radionica CTK – Tehničkog centra mladih Rijeka
15.00 – 19.00 sati - organizirani grupni posjeti djece O.Š. Milan Brozović Kastav
15.00 sati - rad ocjenjivačkog suda
16.00 – 17.00 sati - ručak za sve sudionike izložbe u sklopu izložbenog prostora. (Odlazak na ručak u dvije grupe dežurstvo na izložbi preuzimaju učenici Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka i Škole za elektrotehniku i računalstvo)
19.00 sati - zatvaranje izložbe i odlazak u motel Lucija na večeru .

Petak, 21. 09. 2012.
do 10.00 sati - dolazak učesnika na izložbu
10.00 – 13.00 sati - sa radom započinje keramičarska radionica – oslikavanje i modeliranje keramike
udruga Interinova
11.00 sati - svečano otvaranje izložbe (program OŠ. Kastav)
11.00 – 19.00 sati - modelarska radionica CTK – Tehničkog centra mladih Rijeka
11.30 sati - prezentacija aktivnosti UČENIČKOG PODUZEĆA učenika Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka
11.00 – 19.00 sati - organizirani grupni posjeti djece O.Š. Milan Brozović Kastav
11.40 sati - prezentacijska vožnja ERA TEAM-a
12.15 sati - vožnja novog bolida RITEH RACING TEAMA
13.15 sati - rad ocjenjivačkog suda
16.00 – 17.00 sati - PIZZA za sve sudionike izložbe u sklopu izložbenog prostora
17.00 sati - IZLET – upoznavanje sa industrijskom baštinom -  Hartera nekad i danas
(voditelj: Miljenko Smokvina dipl. oec. član upravnog odbora PRO TORPEDO udruge za promicanje i očuvanje riječke industrijske baštine. Dežurstvo na izložbi preuzimaju učenici Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka i škole za elektrotehniku i računalstvo)
19.00 sati - zatvaranje izložbe i odlazak na večeru do Motela Lucija
19.15 sati - večera za mentore u restoranu Vidikovac – GRAD KASTAV

 Subota, 22. 09. 2012.
09.30 sati - polazak iz hostela na izložbu (učesnici izložbe uzimaju svoje torbe iz hostela te ih po dolasku na izložbu spremaju u prostore  izložbe)
10.00 sati - otvaranje izložbe
11.00 – 13.00 sati - modelarska radionica CTK – Tehničkog centra mladih Rijeka
12.00 sati - probne vožnje za djecu posjetioce izložbe u ERA vozilu
10.00 – 14.00 sati - organizirani grupni posjeti djece O.Š. Milan Brozović Kastav
13.00 sati - svečana podjela medalja, diploma i priznanja u prostoru izložbe učesnicima i mentorima
14.00 sati - zatvaranje 5. nacionalne izložbe mladih inovatora i Izložbe tehničkog stvaralaštva MLADI&INOVACIJE u Kastvu

Organizatori imaju pravo izmjena rasporeda događanja radi usklađivanja sa stvarnim mogućnostima.

Izrada stranice sufinancira se sredstvima Primorsko goranske upanije.