PRATEĆI SADRŽAJI

 

Najava nacionalnog natjecanja u 3D modeliranju "Printaj i ti!"

 

14.-16.rujna 2017. godine u Sportskoj dvorani Matulji u sklopu izložbe MLADI@INOVACIJE održati će se nacionalno natjecanje u 3D modeliranju "Printaj i ti!". Natjecanje "Printaj i ti" organizira Zajednica tehničke kulture Rijeka u suradnji sa IN klubom inovatora Rijeka s jednim ciljem – proširiti novu vrstu stvaralaštva – 3D modeliranja i printanja te privući što više učenika za tehnička zanimanja i potaknuti ih na sudjelovanja na budućim radionicama 3D printanja.

 

Tko se može natjecati? Svi učenici završnih razreda osnovnih škola i učenici srednjih koji su zainteresirani za 3D tehnologiju. Jednu ekipu čine 2 učenika. Organizator natjecanja osigurava dovoljan broj 3D printera koji će se koristiti na natjecanju za printanje modela. Prijavljeni sudionici mogu koristiti i vlastiti 3D printer.                                                                    

 

Svi natjecatelji imaju iste uvjete natjecanja:

  • posjedovanje vlastitog računala,
  • instaliran program za 3D modeliranje Autodesk Fusion 360,
  • instaliran program za obradu modela i pripremu za 3D printanje Cura verzija 2.3.1
  • printanje modela u jednoj boji filamenta koju odredi organizator

 

Detaljne upute o propozicijama natjecanja i kriterijima vrednovanja 3D modela, organizator natjecanja će na vrijeme obavijestiti prijavljenje sudionike natjecanja.

3D tehnologija sve je više prisutna u svim područjima stvaralaštva, a ovo je jedan od načina kako približiti 3D svijet i potaknuti ih da budu što kreativniji u razvijanju svojih novih ideja.

 

Prijave za natjecanje (ime i prezime učenika, OIB-i, naziv ekipe) zaprimaju se do 11.rujna 2017. na e-mail:  radionica@ztk-rijeka.hr ili na br.tel. 051/323-153 svakog radnog dana od 8-16 h.Izrada stranice sufinancira se sredstvima Primorsko goranske upanije.