PRATEĆI SADRŽAJI

U sklopu ove jubilarne 15. izložbe odžan je cijeli niz radionica, a posebno treba istaknuti sudjelovanje učeničkih zadruga kojima se je ove godine posvetila posebna pažnja. Dio Zadruga je prezentirao svoje rad, a dio je imao prigodne radionice za posjetitelje i sudionike. Zadruge su se pokazale kao dobar primjer kako pod vodstvom mentora učenici mogu osmisliti radove, proizvesti ih u potrebnoj količini i organizirati njihovu prodaju. Ove godine, kao prateći sadržaj uručila se je Nagrada novinaru koji je tijekom 2023. godine pratio događanja u tehničkoj kultuti i na taj način dao doprinos razvoju programa i projekata. Nagradu je dobio g. Vladimir Mrvoš koji ju je i osobno preuzeo. Nagradu je uručila Zajednica tehničke kulture Rijeka, partner u organizaciji ovog zahtijevnog programa. U sklopu programa svečanog otvarnja uručile su se i zahvalnice dosadađnjim domaćinima i pokroviteljima ove manifestacije bez kojih sve to ne bi bilo moguće.

Izrada stranice sufinancira se sredstvima Primorsko goranske Županije.